Zeelandia

Projekt, který zvýšil dostupnost výrobků na 99 %+


O projektu implementace systému ve společnosti Zeelandia s Michalem Radou, finančním ředitelem.

Společnost Zeelandia ČR působí na českém trhu od roku 1990. Během své existence se vypracovala mezi nejvýznamnější dodavatele surovin a přípravků pro pekaře a cukráře na našem trhu. V roce 1993 rozšířila svoji činnost i o oblast gastronomie. Její ambicí je stát se silnou potravinářskou firmou nejen v rámci České republiky, ale i celé střední Evropy. Některé výrobky (ořechové směsi a tekuté kvasy) vyrábí pro celý koncern Zeelandia.

„Společně s týmem Logio jsme v roce 2012 zahájili cestu ke zvýšení a udržení dostupnosti našich produktů na cílovou úroveň 99%. Historicky nás nedostupnost našich produktů stála zbytečně vysoké částky. Nedařilo se nám držet hladinu zásob na požadovaných hodnotách a v roce 2012 byla obrátka zásob vyšší než 110 dnů.
– Michal Rada, Zeelandia

Obor, ve kterém Zeelandia podniká, má svá specifika, která jsme při naší analýze nemohli opominout. Jsou jimi svátky, před kterými se jejich zákazníci předzásobují (typickým příkladem jsou zejména plovoucí Velikonoce), a silná sezónnost v podzimních a zimních měsících.

„Již v analýze nás Logio upozornilo na činnosti, které jsme neměli dostatečně zajištěné.
– Michal Rada, Zeelandia

Při posuzování vhodnosti funkcí a vlastností nového systému pro plánování prodejů, výroby a zásob jsme pamatovali i na manažerskou část a na řízení distribuce, která je s řízením zásob a výroby přímo svázaná. Klíčové pro nás byly tři oblasti:

  1. Chtěli jsme, aby informace o obou společnostech (v ČR a SR) byly dostupné na jednom místě – To jsme zajistili napojením dvou systémů do centrálního Planning Wizardu.
  2. Nastavili jsme automatické meziskladové převody – Pravidla pro distribuci, redistribuci i řízení zpětného toku na centrální sklad jsou součástí nastavení v Planning Wizardu. Pravidla lze kdykoliv přenastavit a reagovat na změny v distribuční síti.
  3. Dbali jsme na to, aby informace byly jednoznačné a dostupné jak uživatelům, tak i pro další zpracování v ERP systému – V Planning Wizardu jsou informace v základních měrných jednotkách, informace o baleních, objemových a váhových jednotkách ale i ve finančním vyjádření. Uživatel má k dispozici grafy, přehledné seznamy nebo zákaznicky upravené reporty. Data jsou přes standardní rozhraní dostupná pro další zpracování.

„Planning Wizard pro nás počítá forecast prodejů koncovým zákazníkům. Každý den máme aktualizovaný forecast pro všechny úrovně/uzly naší distribuční sítě. Přesnost forecastu je klíčová pro plánování výroby. Při každém výpočtu je Planning Wizard schopen kalkulovat spotřebu surovin i pro zakázkovou výrobu. Díky tomu zkracujeme celkový čas dodávek.
– Michal Rada, Zeelandia

Přínosy Planning Wizardu, které změnily výsledky firmy Zeelandia

  1. Dostupnost položek se zvýšila na 99,03%.
  2. Logistici a pracovníci plánování výroby v Zeelandii vidí řadu dní dopředu, které položky mohou být vyprodány. Díky tomu mohou zabránit stock-outu, například dohodou s dodavatelem nebo se zákazníkem domluví rozdělení dodávky.
  3. Zeelandia dělí položky na skladové a zakázkové. Každý typ řídí Planning Wizard odlišně a jednotlivé položky zařazuje správně do plánu výroby. Při výpočtu forecastu zohledňuje všechny dostupné vlivy jako sezónnost nebo extrémní prodeje, které odřízne. Pokud nastal nedostatek zásob a nebylo co prodávat, automaticky si doplní prodeje v historii a sestaví správný forecast. Navíc zohledňuje i nestabilitu dodavatelů a skutečnou dobu výroby.
  4. Dosáhli jsme pročištění a zlepšení struktury portfolia výrobků.
  5. Zavedení Planning Wizard vedlo k zprůhlednění procesů plánování a distribuce.
  6. Nutnou podmínkou pro správné fungování Planning Wizard bylo vyčistění a doplnění plánovacích dat.

Přínosy PW v číslech:

Použité metody a služby

Zeelandia

Hlavní přínosy:

Použité metody a služby

Případové studie