GG Tabak

GG TABAK: "Jak proměnit zásoby v zisk a ještě ušetřit peníze"


Zvýšení dostupnosti zboží

Společnost GGT je jednou z pěti nejvýznamnějších slovenských maloobchodních společností s obratem přes 500 mil. Eur ročně. Se sítí více než 800 poboček řízených skrze 14 regionálních centrálních skladů představovala implementace Planning Wizardu (PW) velkou výzvu. Cílem implementace byla optimalizace logistiky maloobchodu s důrazem na automatizaci procesů a úsporu zejména osobních nákladů.

Stav před implementací Planning Wizardu

Nároky společnosti na každodenní řízení zásob již přerostly původní systém postavený na běžných skladových aplikacích. Tyto systémy přirozeně nejsou primárně určeny pro řízení většího množství obdobných transakcí. Výpočet byl založen na kombinaci řízeného obratu za posledních 14 dní a zkušenostmi určené konstantě. Díky absenci funkce předpovědi prodeje se firma řídila pouze na základě krátkodobé prodejní historie a nedokázala předpovídat budoucí vývoj prodejů

Velkým problémem byl rovněž objem času, který dedikovaní zaměstnanci na centrálách museli denně objednávkám věnovat. Každý den to činilo v průměru 2,5 hodiny, což za jeden pracovní týden představuje na všech 14 centrálách 175 hodin věnovaných pouze sestavování a řízení objednávek.

Jedním z neopomenutelných důvodů bylo také to, že proces nebyl automatizován a zaměstnanci „nosili v hlavě“ kompletní obrat řízeného sortimentu, který představuje přibližně 13 000 položek. To mělo současně vliv na schopnost zástupu v případě absence.

Stav po implementaci Planning Wizardu

Díky Planning Wizardu může v současnosti GGT automaticky řídit objednávky a pohyb zásob. Jejich výše se určuje na základě 1–2 ročních historických dat o vývoji prodejů a pohybu zásob, které zároveň dokáží sledovat sezónní trendy a promo akce. Současně dokáže PW vytvářet předpověď vývoje prodejů v dalším období a reagovat na nečekané situace na trhu. Forecast je ale průběžně kontrolován modulem Fast Adapt, který na období několika posledních týdnů sleduje soulad forecastu a reálného vývoje. Pokud se výsledky liší, systém automaticky přizpůsobí předpověď aktuální situaci.

Díky automatizaci procesu Planning Wizardem se podařilo uspořit přibližně 60 % času věnovaného denně objednávkám na centrálách.

Této úspory bylo dosaženo především tím, že PW řídí 95 % sortimentu společnosti, který generuje 98 % obratu. Pouze zbývající 2 % položek speciálního sortimentu jsou řízena ručně.

Přínosy Planning Wizardu

Kromě již zmíněné 60 % úspory času věnovaného řízení zásob se zvýšila také efektivita sortimentu. Díky použití Planning Wizardu se tak podařilo zvýšit obrat společnosti o 5 %, což představuje částku zhruba 25 mil. eur ročně. A to vše při současném poklesu zásob o 15 %, což odpovídá přibližně hodnotě 1 mil. eur.

„Řídit zásoby bez forecastingu je jako řídit vůz podle zpětného zrcátka. Planning Wizard dokáže analyzovat historická prodejní data, vysledovat trendy a sezónní výkyvy. Přidejte k tomu průběžně adaptovanou předpověď prodejů a získáte nástroj, díky kterému se nebudete muset obávat například Vánoční sezóny, která obvykle znamená až trojnásobný nárůst nároků na logistiku a řízení zásob.
– Tomáš Formánek, CEO Logio

  Použité metody a služby

  Ferona

  Hlavní přínosy:

  • Úspora administrativních nákladů až 60%
  • Zvýšení dostupnosti položek
  • Zvýšení obratu o 5%
  • Snížení zásob o 15%
  • Zlepšení zastupitelnosti zaměstnanců

  Použité metody a služby

  Případové studie