Dr. Max

FV-plast: „Zvýšením efektivity skladování jsme se vyhnuli investici do nového skladu.“


Dokud je zboží kam dávat, je vše v pořádku, ale...

Na začátku projektu v FV Plastu byla kapacita skladu hluboko pod jeho skutečným potenciálem. Výrobky byly skladovány tak, jak byly vyrobeny bez předem stanovené adresace pouze na skladové ploše. Informace o lokacích výrobků nosili skladníci v hlavách, tudíž neexistovala zastupitelnost v případě sezónních nárůstů prodejů, nemocí či dovolených.

FV Plast nás tedy požádal o pomoc s řešením následujících problémů:

 • Zlepšit efektivitu skladování výrobků a získat přehled o produktivitě skladu
 • Navýšit skladovou kapacitu pro rostoucí produkci
 • Zvýšit přesnost vychystávání zboží a snížit chybovost
 • Vyřešit chybějící IT podporu procesů – snížení administrativních nákladů
 • Unifikace procesu vedoucí ke zvýšení zastupitelnosti skladníků

Změny doslova od podlahy po střechu

Situace ve skladu FV Plastu byla neudržitelná a bylo nutné ji od základů změnit. A to doslova, neboť v původním skladu byla na zemi zámková dlažba, která znemožňovala instalaci regálů pro zvýšení kapacity skladu.

Proto jsme navrhli kompletní redesign rozložení skladu takovým způsobem, který zohledňuje požadavky výroby a expedice. Mezi tato opatření patřilo například nahrazení původní zámkové dlažby klasickou průmyslovou podlahou, která umožňovala ukotvení regálů a nahrazení čelních vysokozdvižných vozíků takzvanými „retraky“, díky kterým bylo možné efektivněji využít plochu skladu.

Konec “houbaření” v Čelákovicích

Fungování skladu bez Warehouse management systému (WMS) skutečně v mnohém připomíná sbírání hub v lese – pokud nevíte, kde se co nachází, chodíte neefektivně po skladu a hledáte výrobek.

„Houbaření“ tak pro FV Plast představovalo problém nejen z toho důvodu, že je přirozeně neefektivní, ale zároveň bez WMS nebylo možné změřit jak neefektivní ve skutečnosti je, protože neexistovala žádná aplikace, která by zaznamenávala čas strávený jednotlivými kroky při přípravě objednávek.

Prvním krokem ke zvýšení efektivity skladování a vychystávání bylo použití layoutu výrobků dle frekvence jejich výroby a vyskladňování (na základě ABC analýzy). Dnes jsou tak nejčastěji vyráběné a tedy i prodávané výrobky uskladněny takovým způsobem, který urychluje expedici. Každý výrobek má přesně určené místo a všichni vědí, kde ho mají hledat.

Neméně podstatné je, že tuto informaci o lokaci produktu systém zohledňuje při tvorbě objednávky. Neřadí již produkty na objednávce podle katalogového čísla, ale vytvoří ideální pořadí od nejbližšího po nejvzdálenější. Po naskenování kódu posledního kusu systém ověří objednávku a automaticky vygeneruje dodací list a další dokumenty. Tím odpadá zbytečná administrativa při kontrolách zkompletovaných objednávek.

WMS také dokáže prioritizovat objednávky podle požadované dodací lhůty zákazníka. Nestane se tak, že složitá objednávka, kterou je nutno co nejrychleji vyexpedovat zapadne mezi ostatními objednávkami jen proto, že si skladníci vybrali na přípravu jinou, snazší objednávku.

Důležitý je každý detail

Současně jsme využili probíhající rebranding společnosti a navrhli jsme přechod na nový balicí systém. FV Plast dříve nepoužíval standardizované EU palety. Jejich zavedením bylo možné navýšit počet paletových vychystávacích pozic o 50%.

Pro udržení dlouhodobé organizace skladování byla použita softwareová řešení firem APSYS a SiStore na terminálu Motorola, které podporují nově zavedený systém EAN kódů. Tím byl završen proces optimalizace skladování a dostali jsme tak pod kontrolu kompletní materiálový tok v rámci vnitřku firmy.

FV Plast tak v současnosti disponuje skladovou kapacitou, která odpovídá potřebám jejich výroby pro celý svět v odpovídající kvalitě nejen z hlediska produkce, ale i logistiky.

Přínosy našeho řešení:

Díky implementaci našeho návrhu se firmě FV Plast podařilo v krátké době vyřešit všechny problémy:

 • Zvýšit kapacitu skladu a počet vychystávacích pozic.
 • Získat přehled a nástroj pro měření produktivity expedice objednávek.
 • Snížit chybovost a administrativní náklady spojené s expedicí díky zavedení automatizovaného WMS systému.
 • Procesní optimalizací v kombinaci s implementací systému skladování zvýšit zastupitelnost v případě sezónních peaků či dovolených nebo nemocí.

Zrcadlo efektivity a nákladů

Optimalizace skladu a výroby ale rozhodně není jednorázovou záležitostí. Jedná se o běh na dlouhou trať. Jednorázová optimalizace skladu dokáže firmě nastavit zrcadlo a dát přehled o jejím aktuálním stavu efektivity. Nicméně to je pouze první krok na dlouhé cestě ke zlepšení. Sice hodně velký krok, ale stále jen první. Pro dosažení výrazných zlepšení v dlouhodobém horizontu je nutné používat skladové systémy takovým způsobem, aby docházelo ke konstantní identifikaci možných zlepšení.

Použité metody a služby

  FV-plast

  Hlavní přínosy:

  • Zvýšení kapacity skladu a počtu vychystávacích pozic.
  • Přehled a nástroj pro měření produktivity expedice objednávek.
  • Snížení chybovosti a administrativních nákladů.
  • Zvýšení zastupitelnosti zaměstnanců.

  Použité metody a služby

  Případové studie