tmp

Významný dodavatel v oboru elektro používá Planning Wizard - EMOS


EMOS je jedním z největších dovozců zboží součástkového charakteru a předním dovozcem značek GP Batteries, GP Powerbank, EMOS, Commax, Farfisa, Topfield, Homecast a Opentel. Zboží je nakupováno od stovky dodavatelů z celého světa. Nákup a technickou podporu zajišťují takzvané produktové skupiny, které posuzují kvalitu dovážených produktů na měřících a testovacích zařízeních buď přímo v sídle společnosti, nebo v autorizovaných zkušebnách. Nabídka společnosti obsahuje více než 1300 aktivních položek, které jsou připraveny k okamžitému odběru.

„Nezbývá mi, než za sebe poděkovat všem zúčastněným na tomto projektu za bezproblémovou spolupráci a popřát nám všem v EMOS co nejvíce produktivních a efektivně strávených
hodin při práci s PW.
– Ing. Jiří Střípek, vedoucí oddělení IT

Firma EMOS je aktivní ve 4 základních teritoriích – Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, takže nutně dochází k složitému nasměrování zásob na správné místo finálního prodeje.

Jako podpora řízení zásob před systémem Planning Wizard sloužil ve firmě EMOS základní podnikový informační systém Microsoft Dynamics NAV a manažerský informační systém na platformě IBM COGNOS.

Řešení

Systém Planning Wizard je implementován v plné šíři, tj. na celé portfolio firmy EMOS a na všechny prodejní kanály. Automatický forecast systému je následně potvrzován jednotlivými obchodníky odpovědnými za prodejní kanály. Paralelně při plánování prodejů běží i pokročilá podpora plánování promočních aktivit na jednotlivých řetězcích (GLOBUS, OBI, BAUMAX, Electro World apod.), které mohou výrazně ovlivnit finální poptávku.

Následně systém navrhuje optimální nákupní objednávky na stovku dodavatelů z celého světa, zejména na prioritní čínské dodavatele. Při zakrouhlování návrhu je respektován atribut MOQ (Minimum Order Quantity) a velikost balení. Tím dochází k významnému snížení nutné ruční kontroly a úpravy objednávek. Po rychlé kontrole nákupčím jsou návrhy exportovány přímo do IS Microsoft Dynamics NAV v podobě objednávky vydané, která dále prochází standardním procesem.

Pro část portfolia Planning Wizard navrhuje i potřebnou výrobu resp. finální montáž, kde je nutné respektovat technický kusovník a technologický čas montáže.

O firmě EMOS

Firma EMOS se sídlem v Přerově byla založena v roce 1991. Od svého vzniku prošla dynamickým vývojem. V současné době je jednou z největších obchodních firem v oboru elektro na území České republiky. Je 100% vlastněna českým kapitálem. Zaměstnává přes 200 lidí. Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001. Svého významného postavení na českém trhu společnost dosáhla rozsáhlými podnikatelskými aktivitami. Mezi hlavní obchodní činnosti patří import, export, velkoobchodní a maloobchodní prodej. Společnost dále poskytuje služby a montáže slaboproudých zařízení. EMOS je jedním z největších dovozců zboží součástkového charakteru a předním dovozcem značek GP Batteries, GP Powerbank, EMOS, Commax, Farfisa, Topfield, Homecast a Opentel. Zboží je nakupováno od stovky dodavatelů z celého světa. Nákup a technickou podporu zajišťují takzvané produktové skupiny, které posuzují kvalitu dovážených produktů na měřících a testovacích zařízeních buď přímo v sídle společnosti, nebo v autorizovaných zkušebnách. Nabídka společnosti obsahuje více než 1300 aktivních položek, které jsou připraveny k okamžitému odběru.

Logistické centrum V prosinci 2001 byl zprovozněn sklad společnosti EMOS spol. s r.o. v Lipnické ulici. Nový zásobní sklad vybavený mobilními paletovými regály s kapacitou 5200 europaletových míst byl uveden do provozu v říjnu 2004. Konečná podoba současného skladu byla dokončena v prosinci 2008, kdy byla dostavěna další část skladu včetně moderními automatickými linky na příjmu zboží.

V současné době sklad disponuje regálovými pozicemi, paletovými místy a kompletačním a expedičním pracovištěm. Celková plocha skladu je 6750 m2 s celkovou kapacitou 8900 europaletových míst a 850 policových regálů.

„Na závěrečném zhodnocení průběhu a výsledků implementace PW v podmínkách společnosti EMOS spol. s r.o., bylo konstatováno, že implementace proběhla úspěšně a bylo dosaženo plánovaných úspor a zvýšení dostupnosti položek. Můžeme vyjádřit celkovou spokojenost za průběh a výsledky implementace PW a také vstřícnost firmy LOGIO na dodělání drobných úprav v rámci implementace, které napomohou optimálnější funkčnosti PW v našich podmínkách.“
– Ing. Jiří Střípek, vedoucí oddělení IT

Použité metody a služby

Emos

Přínosy

  • Zvýšení dostupnosti položek na současných 98 %+
  • Snížení vázaného kapitálu v zásobách o 17 %
  • Integrované plánování prodejů v jediném systému pro všechna prodejní teritoria
  • Efektivní plánování promočních a marketingových akcí u řetězců (OBI, GLOBUS, Electro World, BAUMAX apod.)

Použité metody a služby

Případové studie