tmp

Výrobu pneumatik spolehlivě obsluhuje o 65 vozíků méně – Barum Continental


Historie tradičního výrobce pneumatik začala roku 1932 ve Zlíně. V prostorách firmy Baťa byly vylisovány první pláště na osobní i nákladní automobily. Do Otrokovic se pneumatikárna stěhovala v roce 1972. A v roce 1992 se stala členem Skupiny Continental AG. Produkce postupně narostla až na přibližně 20 milionů plášťů ročně.

Výrobu a logistiku pneumatik obsluhovala flotila stovek kusů manipulační techniky (MT). Zadání pro nás bylo jednoduché. Najít a popsat všechny manipulace a toky v jednotlivých provozech. A poté vymyslet způsob, jak je všechny zajistit spolehlivě a levně. Našim cílem bylo pomoci každodenní logistické operativě i logistickému managementu.

Proč je důležitá vstupní analýza

Bez detailního přehledu to nejde. Udělali jsme si inventuru všech manipulačních prostředků. Získali jsme údaje o technické specifikaci, stáří, projezdu a vytížení každého stroje. Zpracovali jsme dostupné informace o nákladech na manipulační techniku. Nejen spotřebu pohonných hmot, ale také náklady na opravy nebo nové pneumatiky na vozíky.

Poznali jsme každý tok ve firmě. Odkud, kam, co, v jakém množství a jak často se musí manipulovat. Jezdili jsme s řidičem manipulační techniky, měřili manipulační časy a délky tras. Zakreslili jsme všechny trasy do layoutu areálu v našich softwarových nástrojích.

Na konci první etapy projektu jsme přesně věděli, co je potřebné v provozech manipulovat. Detail této znalosti určuje budoucí úspory z optimalizace. Na každý tok je potřeba využít ten správný způsob manipulace. Manipulační techniku je potřeba co nejvíce využít a snížit tak fixní náklady. Naše metodika Forklift Wizard hledá a vybírá spolehlivé a levné řešení.

Kolik potřebujete ještěrek?

Prvním výsledkem projektu byl návrh nové flotily manipulační techniky. Snížili jsme počet strojů jiným způsobem dělby práce. Intenzivní a pravidelné toky zajišťuje pevně přiřazený vozík. Jiné toky jsme sloučili a přidělili stroji jako celek. Pro sporadické manipulace se využívá interní půjčovna manipulační techniky. Vytvořili jsme centrální rezervní flotilu pro náhradu krátkodobě nefunkčních strojů.

Změnili jsme způsob profinancování flotily. Ne vždy je výhodné manipulační techniku vlastnit. Většinou požadavky na počet strojů kolísají v čase. Existují špičky během dne, týdne nebo roku. Poté je vhodné vyhodnotit výhodnost operativního leasingu nebo pronájmu. Pro Barum jsme nakonec zvolili kombinaci všech možností. Vybraný dodavatel manipulační techniky musel nabídnout flexibilitu v počtu strojů, odkup současné dosluhující techniky a režim obnovy flotily.

Navrhli jsme další opatření ke snížení provozních nákladů na manipulační techniku. U každého stroje jsme porovnávali různé technické specifikace a pohon stroje. Zavedli jsme střídání strojů v provozech tak, abychom zajistili rovnoměrné opotřebení vozíků. Výrazně klesly náklady na opravy a údržbu.

Nový režim zahrnuje přesný monitoring manipulační techniky. Každý odpovědný pracovník zná své náklady na manipulace a je motivován k jejich snižování. Manažerský report slouží logistickému managementu. Výsledkem projektu je dlouhodobě udržitelný a zlepšující se organismus.

Použité metody a služby

Barum

Přínosy

  • Vyšší využití a spolehlivost manipulační techniky
  • Zajištění trvale vysoké kvality techniky režimem neustálé obměny
  • Výrazné snížení počtu manipulační techniky v provozu o 65 kusů
  • Vše při snížení celkových ročních nákladů na manipulační techniku o 30 %

Použité metody a služby

Případové studie