tmp

Konečně máme zásoby a nákup pod kontrolou - Agrozet


Agrozet je největším distributorem a prodejcem zemědělské, komunální a lesní techniky v České republice. Podstatnou část tržeb ovšem tvoří i prodej náhradních dílů a následný servis. Pokud neznáte Agrozet samotný, určitě jste už slyšeli o značkách, které prodávají. Patří mezi ně John Deer, Zetor, Dieci, Pottinger nebo Tecnoma. S ročním obratem přes 1,3 mld Kč, růstovým trendem tržeb, 50 letou tradicí, 13 provozy po celé republice a 220 zaměstnanci se jedná přesně o ten typ zákazníka, který profituje z našich řešení v oblasti řízení dodavatelských řetězců.

„... informační toky předcházejí hmotné toky.“

Samotnému rozhodnutí o nákupu Planning Wizardu předcházel přechod na nový informační systém. Cílem tohoto předchozího projektu bylo přenesení velkého množství dat přímo do centrálního informačního systému. Takový způsob práce s informacemi plní jednu ze základních podmínek efektivního dodavatelského řetězce - informační toky předcházejí hmotné toky.

Hlavními důvody pro centralizaci bylo:

  • Mít zásoby pod kontrolou
  • Změnit procesy v nákupu
  • Samozřejmě dosáhnout úspory v nákladech

Starý informační systém už nezvládal dosahovat těchto cílů a nevyhovoval požadavkům managementu. V systému chyběly pokročilé analýzy, které by dokázaly odpovědět na jednoduché otázky. Například proč se objednává to, co se objednává. Nebo jak vypadá správná struktura zásob, které položky jsou zbytečné a kterých je naopak příliš málo a dochází tak k častým výpadkům dostupnosti.

Změna procesů v nákupu byla nezbytná. Management chtěl změnit nákup z neefektivního hledání málo zásobených položek a následného objednávání na skutečně přínosný proces, ve kterém nákup plní roli aktivního správce samotného procesu řízení zásob. Tedy někoho kdo aktivně vyjednává s dodavatelem, hledá nové možnosti rozšíření sortimentu, sleduje stav jednotlivých objednávek, hledá alternativy apod. Planning Wizard mnoho základních procesů automatizuje a tak přináší více času na obchod.

„Na pobočkách je vysoká zásoba, ale často nepotřebných položek.“

Dalším důvodem přechodu na nový systém byla požadovaná větší míra centralizace. Agrozet se dostal do poměrně standardní situace silného předzásobení poboček, kterou vidíme na trhu velice běžně. Na pobočkách je vysoká zásoba, ale často nepotřebných položek. Místo tak zabírají položky s malou prodejností. Agrozet z tohoto důvodu chtěl zavést vyšší míru centralizace, efektivní redistribuci materiálu mezi pobočkami a posílit roli centrálního skladu.

Planning Wizard je nejdůležitějším nástrojem, který umožnil realizaci této strategie.

Video z konference 2013

Použité metody a služby

Agrozet

Přínosy

  • Úspora času – nákupčí i vedoucí poboček nemusí pracně sestavovat jednotlivé objednávky. Vše je každý den připraveno v optimální podobě.
  • Úspora vázaného kapitálu v zásobách, zejména na přezásobených pobočkách.
  • Planning Wizard se stal hlavně nástrojem obchodu a pomáhá definovat realistické budoucí plány.

Použité metody a služby

Případové studie