Řízení zásob

Jako obchodník musíte být blízko svému zákazníkovi. Ten chce mít možnost širokého výběru, zboží nejlépe ještě dnes doma s dopravou zdarma, samozřejmě ve 100 % kvalitě a za nejlepší cenu. Ať už jste obchodníkem v jakékoli fázi – rostete, rostete moc rychle a obáváte se, že to nezvládnete, nebo naopak vůbec nerostete a oproti konkurenci se vám nedaří, ozvěte se nám. Pomůžeme vám nastavit optimální produktové portfolio. Zvýšíme dostupnost položek pro vaše zákazníky v jakékoliv prodejní sezóně. Poradíme vám, jak vhodně optimalizovat vázaný kapitál v zásobách. Vyřešíme vaše problémy s nedostatečnou kapacitou skladů. Minimalizujeme objem neprodaného zboží, které ve výsledku vyhodíte.

Big Data & Data Science

Všechny naše výstupy jsou „data- driven“ a tudíž naše projekty začínají intenzivní fází sběru a zpracováním dat. Data umíme zpracovat v našich nástrojích a zpřístupnit je managementu ve formě srozumitelných informací o současném stavu dodavatelského řetězce. Podpoříme tak správné rozhodnutí o jeho dalším vývoji.

Analýza dodavatelského řetězce

Analýza dodavatelského řetězce je prvním krokem na cestě k nové strategii logistiky a dodavatelských řetězců. Prvotním úkolem je podrobná specifikace příležitostí ke zlepšení celého dodavatelského řetězce. Připravíme roadmapu oblastí, ve kterých vidíme největší potenciál k zvýšení efektivity.

Analýza zásob

Chcete vědět, jaká je struktura zásob ve výrobě, na skladech či na regále prodejen? Kolik držíte v zásobách vázaného kapitálu, kolik je z toho ležáků a jaká je úroveň dostupnosti zboží u zákazníka? Zmapujeme logistické procesy a materiálové toky v celém dodavatelském řetězci a zjistíme, kde se suroviny či zboží hromadí neefektivně. 

Strategie řízení zásob

Připravíme pro vás strategický plán, jak mít zásoby pod kontrolou. Definovaným ukazatelům řízení zásob nastavíme cíle a navrhneme akční kroky k jejich dosažení. Zaměříme se na strukturu dodavatelského řetězce a toky v něm, na způsob plánování prodeje, na organizaci nákupu či způsob objednávání. Máme zkušenosti i s konkrétními nástroji a jejich začleněním do vaší stávající IT architektury.

Optimalizace zásob a objednávání

Využívejte předpověď poptávky k řízení zásob. Naše řešení využívající pokročilou matematiku a umělou inteligenci vám pomůže centralizovat nákup, přesněji předpovídat (forecastovat) prodeje či zautomatizovat objednávání. V objednávkách zohledníme všechny důležité faktory, aby nedocházelo k výpadkům ani nadzásobám.

Řízení promočních akcí

We help you manage promotions centrally, so that the promotions correspond with business goals of the company, are managed effectively and attractive to customers. We advise you on leaflet creation (what items, which price and when to start with a promotion), promotion sales and their evaluation.

Evaluation of implemented changes

Důležitou fází všech projektů je jejich vyhodnocení. Můžete si tak ověřit, jestli jste dosáhli stanovených cílů a definovaných přínosů, jestli jsou stále aktuální vstupní parametry a premisy nebo jak se můžete dál zlepšovat. I v téhle fázi jsme připraveni vám pomoci.

Augmented reporting a dashboardy

Všechna zásadní data z vaší firmy přehledně na jednom místě? Proč ne. Napojíme se na vaše datové zdroje a vytvoříme automatizovaný reporting, díky kterému budete moci dělat rychlá a správná rozhodnutí. Vizualizace dat formou přehledných dashboardů na jedné obrazovce pomáhá vytvořit „jednu pravdu“ v rámci celé firmy a eliminovat případné chyby.