Řízení zásob

Jako obchodník musíte být blízko svému zákazníkovi. Ten chce mít možnost širokého výběru, zboží nejlépe ještě dnes doma s dopravou zdarma, samozřejmě ve 100 % kvalitě a za nejlepší cenu. Ať už jste obchodníkem v jakékoli fázi – rostete, rostete moc rychle a obáváte se, že to nezvládnete, nebo naopak vůbec nerostete a oproti konkurenci se vám nedaří, ozvěte se nám. Pomůžeme vám nastavit optimální produktové portfolio. Zvýšíme dostupnost položek pro vaše zákazníky v jakékoliv prodejní sezóně. Poradíme vám, jak vhodně optimalizovat vázaný kapitál v zásobách. Vyřešíme vaše problémy s nedostatečnou kapacitou skladů. Minimalizujeme objem neprodaného zboží, které ve výsledku vyhodíte.

Big Data & Data Science

Všechny naše výstupy jsou „data- driven“ a tudíž naše projekty začínají intenzivní fází sběru a zpracováním dat. Data umíme zpracovat v našich nástrojích a zpřístupnit je managementu ve formě srozumitelných informací o současném stavu dodavatelského řetězce. Podpoříme tak správné rozhodnutí o jeho dalším vývoji.

Analýza dodavatelského řetězce

Analýza dodavatelského řetězce je prvním krokem na cestě k nové strategii logistiky a dodavatelských řetězců. Prvotním úkolem je podrobná specifikace příležitostí ke zlepšení celého dodavatelského řetězce. Připravíme roadmapu oblastí, ve kterých vidíme největší potenciál k zvýšení efektivity.

Analýza zásob

Chcete vědět, jaká je struktura zásob ve výrobě, na skladech či na regále prodejen? Kolik držíte v zásobách vázaného kapitálu, kolik je z toho ležáků a jaká je úroveň dostupnosti zboží u zákazníka? Zmapujeme logistické procesy a materiálové toky v celém dodavatelském řetězci a zjistíme, kde se suroviny či zboží hromadí neefektivně. 

Strategie řízení zásob

Připravíme pro vás strategický plán, jak mít zásoby pod kontrolou. Definovaným ukazatelům řízení zásob nastavíme cíle a navrhneme akční kroky k jejich dosažení. Zaměříme se na strukturu dodavatelského řetězce a toky v něm, na způsob plánování prodeje, na organizaci nákupu či způsob objednávání. Máme zkušenosti i s konkrétními nástroji a jejich začleněním do vaší stávající IT architektury.

Optimalizace zásob a objednávání

Využívejte předpověď poptávky k řízení zásob. Naše řešení využívající pokročilou matematiku a umělou inteligenci vám pomůže centralizovat nákup, přesněji předpovídat (forecastovat) prodeje či zautomatizovat objednávání. V objednávkách zohledníme všechny důležité faktory, aby nedocházelo k výpadkům ani nadzásobám.

Řízení promočních akcí

Pomůžeme vám s centrálním řízením promočních akcí tak, aby korespondovaly s obchodními cíli společnosti, byly efektivně řízené a atraktivní pro zákazníky. Poradíme vám s tvorbou letáku (jaké položky, za jakou cenu a kdy dát do slevové akce), s plánováním promočního prodeje i s jeho správným vyhodnocením.

Vyhodnocení implementovaných změn

Důležitou fází všech projektů je jejich vyhodnocení. Můžete si tak ověřit, jestli jste dosáhli stanovených cílů a definovaných přínosů, jestli jsou stále aktuální vstupní parametry a premisy nebo jak se můžete dál zlepšovat. I v téhle fázi jsme připraveni vám pomoci.

Augmented reporting a dashboardy

Všechna zásadní data z vaší firmy přehledně na jednom místě? Proč ne. Napojíme se na vaše datové zdroje a vytvoříme automatizovaný reporting, díky kterému budete moci dělat rychlá a správná rozhodnutí. Vizualizace dat formou přehledných dashboardů na jedné obrazovce pomáhá vytvořit „jednu pravdu“ v rámci celé firmy a eliminovat případné chyby.