Modus

CS Modus: Jak jsme snížili počet výrobních polotovarů o více než 70%


Firma Modus je český podnik, který se specializuje na výrobu svítidel. Jedná se o největšího výrobce v ČR a jednoho z největších v regionu střední a východní Evropy, který se zaměřuje zejména na výrobu kancelářských a průmyslových svítidel nebo i veřejného osvětlení jak klasickými žárovkovými světly, tak i moderní LED technologií.

Ve svém moderním provozu v České Lípě vyrábí Modus každý týden více než 25 000 kusů svítidel.

A právě s výrobou jsme Modusu pomáhali. V pilotním projektu jsme byli společností požádáni o analýzu výrobních procesů a nalezení potenciálů úspor. Nejvíce příležitostí pro zlepšení jsme nalezli v plánování a rozvrhování výroby a s ním souvisejícím řízením zásob ve skladu.

graf

V původním stavu pracoval Modus se zhruba třítýdenní dodací lhůtou (lead time) od přijetí objednávky až po předání hotového produktu zákazníkovi.

Metodou mapování hodnotových toků (value stream mapping) jsme zjistili, že tento proces obsahuje spoustu neproduktivního času, který tráví rozpracované polotovary na výrobních meziskladech.

Příčinou, která celý proces výroby značně zdržovala, bylo mnoho fází výroby, které byly propojeny mezisklady materiálu a polotovarů. Před spuštěním každé další fáze výroby bylo nutné zjistit disponibilitu materiálu na meziskladě pro danou výrobní fázi.

Informační podpora procesů

Klíčem pro rapidní zlepšení bylo zavedení informační podpory jednotlivých fází procesu výroby. V původním stavu se totiž informace mezi jednotlivými fázemi předávaly nejrůznějšími způsoby - od tradičního tužka-papír, přes excelovské tabulky a další metody.

Celkově tak chyběla informační podpora až pro 65% činností. Díky naší procesní optimalizaci je tak v současném stavu v informačním systému vedeno 87% všech informací,, což výrazně zrychlilo proces zjišťování disponibility materiálu a polotovarů mezi jednotlivými fázemi výroby.

Výroba polotovarů na sklad

Pro zrychlení výroby jsme také přišli s řešením, které spočívalo v hledání optimálního bodu rozpojení jednotlivých polotovarů výrobků. Jinými slovy - nastavili jsme pravidla pro to, jaké polotovary by Modus mohl držet skladem, aby zkrátil čas výrobních operací.

Díky tomu se nám podařilo snížit počet výrobních polotovarů z původních téměř 6000 variant na pouhých 1700.

Pracovali jsme s několika dimenzemi. Primární pro nás byla frekvence spotřeby ( zda se jedná o průběžnou nebo sporadickou spotřebu) a objem spotřeby materiálu.

Tím jsme identifikovali 4 hlavní segmenty relevantních polotovarů, u nichž bylo ale dále nutno zohlednit rizikovost výroby a držení samotného polotovaru. Držení rozpracované výroby svítidel totiž v některých fázích výroby představovalo příliš velké riziko poškození při skladování nebo manipulaci. Po přidání této další dimenze jsme byli schopni přesně stanovit, v jaké fázi výroby se Modusu vyplatí držet skladem daný polotovar.

Výsledkem je výrazné zkrácení procesních fází u velké části výrobků. Zatímco před projektem byl schopen Modus vyrobit 50% svých výrobků do tří výrobních fází, díky našemu řešení je to nyní až 80%.

Zejména patrné je to u výrobků, které před finalizací musely projít jedinou výrobní fází (např. montáž) - před projektem tuto skupinu tvořilo jediné procento výrobků, po optimalizaci výroby dokáže Modus jedinou výrobní fází vyrobit až 20% svých produktů.

Toto výrazné zkrácení se ale neobejde bez zvýšení prostředků vázaných v rozpracované výrobě a větším nárokům na skladové prostory. I to však dokázalo LOGIO pro MODUS přesně vyčíslit a poskytnout tak firmě všechny potřebné informace pro své rozhodování.

Použité metody a služby

Modus

Hlavní přínosy:

  • Zvýšení informační podpory
    o 52 procentních bodů
  • Snížení početu výrobních polotovarů z 6000 variant na 1700
  • Výrazné zkrácení procesních fází u velké části výrobků
  • jedinou výrobní fází vyrobí až 20% svých produktů

Použité metody a služby

Případové studie