Výroba

Chybí vám místo ve výrobě? Nemáte kde skladovat hotové nebo rozpracované výrobky? Nebo výroba často stojí, protože vám chybí suroviny, obaly nebo materiál? Jste často penalizováni od svých zákazníků, protože nestíháte plnit termíny? Potřebujete zvýšit produktivitu, protože máte vysoké výrobní náklady? Výrobní logistika je jako nejtěžší varianta sudoku. A v něm jsme mistři. Vše do sebe musí perfektně zapadat, musí to být tam, kde je zrovna potřeba a ve správnou dobu. Není dobré vyrábět málo nebo výrazně víc, zásob musí být tak akorát, materiál se musí dopravovat po ideálních trasách. To všechno dokážeme dopředu spočítat nebo nasimulovat a ověřit v digitálních modelech. Reálný provoz pak necháme hlídat chytré nástroje, které upozorní na případné komplikace.

Value stream mapping

Value Stream Mapping (mapování hodnotového toku) je metoda, která pomáhá identifikovat, vizualizovat a odstranit plýtvání ve výrobním procesu. U jednotlivých problematických míst najdeme jejich příčiny a vypracujeme akční plán oblastí, na které se soustředit.

Strategie výroby

Stanovit správnou vizi, strategii a cíle výroby v dlouhodobém horizontu není nic jednoduchého. Připravíme roadmapu oblastí výroby a akční plán opatření, která pomohou splnit vaše cíle. Kolik máte mít výrobních závodů? Kam je umístit a na jakou výrobní kapacitu je dimenzovat? Jaké činnosti máte outsourcovat? I na tyto klíčové otázky vám odpovíme.

Digital twin
(Dynamická simulace)

Digital Twin neboli digitální dvojče je metoda, jak si ověřit dopad změn, které chcete provést ve výrobních, logistických nebo obslužných systémech. Pomocí dynamické simulace uvidíte veškeré změny a jejich dopady ještě před tím, než je v reálném provozu zavedete.

Náběh výroby

Pomůžeme vám s plánováním a realizací nových projektů. S využitím našeho know-how a best-practice v oboru zpracujeme nový logistický koncept a pomůžeme i s jeho hladkou implementací. Funkčnost nové výroby ověříme pomocí Digital twin (dynamické simulace).

Optimalizace výroby

Pomůžeme vám zvýšit produktivitu, zefektivnit výrobní procesy a snížit náklady. Princip štíhlé výroby aplikujeme například v řízení spolehlivosti a výkonu výrobního zařízení, při organizaci a plánování výroby, při tvorbě layoutu výrobní plochy, v řízení zásob vstupních materiálů a rozpracované či hotové výroby.

Interim management

Interim management je dočasná pomoc našeho zaměstnance se znalostí know-how a best-practice v oboru řízení dodavatelských řetězců. Nejčastěji pracuje náš specialista jako krizový manažer, manažer změny nebo člen projektového týmu při plánování a implementaci nové výroby.

Vyhodnocení implementovaných změn

Důležitou fází všech projektů je jejich vyhodnocení. Můžete si tak ověřit, jestli jste dosáhli stanovených cílů a definovaných přínosů, jestli jsou stále aktuální vstupní parametry a premisy nebo jak se můžete dál zlepšovat. I v téhle fázi jsme připraveni vám pomoci.

Augmented reporting a dashboardy

Všechna zásadní data z vaší firmy přehledně na jednom místě? Proč ne. Napojíme se na vaše datové zdroje a vytvoříme automatizovaný reporting, díky kterému budete moci dělat rychlá a správná rozhodnutí. Vizualizace dat formou přehledných dashboardů na jedné obrazovce pomáhá vytvořit „jednu pravdu“ v rámci celé firmy a eliminovat případné chyby.