Jak pracujeme

Logio pomáhá vytvářet efektivní dodavatelské řetězce. Je tak běžné, že nové zakázky, na kterých pracujeme, začínají identifikací míst, která by se dala nazvat „úzké hrdlo“. Ať už je tímto hrdlem malý sklad, neefektivní výroba, pomalá distribuce nebo výzva související s expanzí, naše práce většinou začíná takto konkrétním, aktuálním úkolem.

Dodavatelský řetězec je ale komplikovaný sled událostí a úkonů. Nedá se léčit jen v místě, kde to zrovna nejvíc bolí. Všechno na sebe navazuje a problém na konci dodavatelského řetězce, například na prodejně u koncového zákazníka, může (a často také má) příčinu na jeho samotném začátku, ve výrobě produktu. Musíme se tedy podívat na celý řetězec komplexně.

Není přitom v možnostech lidského mozku pojmout miliony dat a všemožných kombinací, které ve výsledku vedou k nalezení příčiny problémů. V první fázi naší práce si proto zveme k ruce chytré algoritmy, které využívají principy Big Data a umělé inteligence. Veškerá tato pokročilá matematika se v Logiu potkává v místě, které nazýváme Supply Chain Love Platform. Ta v sobě spojuje 30 modulů, nebo chcete-li řešení nebo aplikací. Tyto jednotlivé dílky je přitom možné přidávat a skládat dohromady jako stavebnici tak, aby jako celek komplexně a optimálně řešily problém konkrétního klienta.

Pak je potřeba zapojit i selský rozum, protože počítače sice umí dobře vyhodnocovat data, přemýšlet ale ještě nedokážou. A tady nastupují do akce naši konzultanti, kteří k sofistikovaným analýzám přidají i lidský prvek. Jsou to teprve naši lidé, kteří dají výsledkům datových analýz smysl a vytvoří jasný plán pro změnu a zlepšení.

Identify
Check
Think
Make

Práce na dodavatelském řetězci ale nikdy nekončí. Většinou poté, co odstraníme jeden problém, situace na trhu se změní a máme před sebou další výzvy. Jelikož už ale můžeme využít platformu napojenou na data klienta, jsme schopni na situaci reagovat okamžitě a operativně najít řešení. Cyklus tedy začíná znovu. Naše nástroje neustále vyhodnocují výsledky a vytváří nové příležitosti pro změnu.