Big Data v samotném DNA Logia


Přínosy

Automatizace datových analýz (rychlost, efektivita a eliminace chyb)
Reporting nad vašimi IS bez dalších investic do SW/HW
Princip jedné pravdy
Identifikace problémů, optimalizace procesů a snížení nákladů
Podpora rozhodnutí a eliminace rizik
Flexibilita a rychlá implementace změn
Konkurenční výhoda ve využití nových příležitostí
Zvýšení zákaznické věrnosti
Zvýšení zisku

Dříve byli pro firmy nejcennější lidé. Dnes jsou to lidé a data. Big Data. Přesto ze zkušeností Logia vyplývá, že většina společností neumí využít až 75 % svých dat. Připravují se tak o pokrok, který v současnosti mění život firem stejně, jako kdysi první průmyslová revoluce změnila výrobu na celé planetě.

Při zpracování Big Dat nejde jen o možnosti reportingu. Kvalitní analýzou dat pomocí deep learningu a umělé inteligence dáváme datům kontext, řád a hlavně díky těmto pokročilým metodám nalézáme nové příležitosti. Vaše společnost se tak stane skutečně data-driven. Od toho momentu dál už můžeme nechat Big Data zasahovat do chodu téměř celé společnosti – automatizovat, přesně predikovat a minimalizovat riziko. Kdo by takovou firmu odmítal (sic!).

Příklad toho, jak může vypadat vizualizace vašich dat. Každý bod reprezentuje produkt a vazby mezi nimi pak znázorňují pravděpodobnost, zda se tyto dva produkty objeví spolu v nákupním koši. Body, z jejichž středu vede hodně paprsků, jsou ve vašem portfoliu nejvýznamnější. Nabalují totiž na sebe další produkty.

V Logiu Big Data řídí skladové zásoby, logistiku a vztahy se zákazníky už pěknou řádku let. Umělá inteligence pomáhala našemu softwaru ještě dřív, než to bylo cool. Staré heslo “just in time” dostalo nový význam. Řízení firemních flotil, nabídka zboží zákazníkům i segmentace trhu se díky nim dostala v Logiu na novou úroveň. Uživatelům nabízíme, co chtějí, ještě dříve, než to sami vlastně vědí. Už dopředu s tím kalkulujeme v logistice a dodavatelském řetězci.

Možnosti Big Dat se však násobí v momentě, kdy se analýza rozšíří o externí faktory. A ani zde Logio nesedí v koutě. Už nyní se napojujeme na data o počasí, dopravě a do svých predikcí zahrnujeme i data z celého trhu. Je to trend, ve kterém hodláme i nadále pokračovat.

Nechme však budoucnost na moment stranou. Big Data pomáhají našim klientům řídit firmy každým dnem. V současné době pokročilá a prediktivní analytika ve výrobě pomáhá s operativním a strategickým plánováním a řízením údržby. Dynamické simulace, Digital Twin a další metody pomáhají postavit výrobní linky a sklady tak, aby jejich utilizace stejně jako návratnost investic byla maximální. Využíváme Big Data v řízení skladových zásob, což vede ke snížení kapitálu vázaného v zásobách o 20 % a zvýšení dostupnosti zboží pro zákazníka na více než 99 %. Optimalizací produktového portfolia vám dokážeme zajistit zvýšení zisku o 3 %.

Další příklad možné vizualizace vašich dat. Každý produkt je bod a jeho barva ukazuje, jestli má v portfoliu substituty, nebo ne. Tmavě červené produkty jsou snadno nahraditelné, tmavě modré zase vůbec.

Big Data a jejich zpracování jsou jedním ze základů pro zavádění průmyslu 4.0, tedy automatizované výroby, která pružně reaguje na požadavky zákazníků. Dovolíme si tvrdit, že naše algoritmy jsou páteří nadcházející 4. průmyslové revoluce. Analyticky a datově už víme, jak na to. Teď ještě i fyzicky zapojit automatizaci do provozů, a autonomní výroba bude na světě. My na tom pracujeme již dnes.

Jak můžete svá data monetizovat

Augmented Reporting

“Víme, jak fektivně zpracovávat data a vytvořit reporting nebo dashboard šitý na míru.”

Počet dat souhrnně na všech klientech:

Analyzujeme jakákoli data a hledáme souvislosti napříč stovkami milionů dat.

Benefity

 • automatizace firemního reportingu (rychlost, efektivita a eliminace chyb)
 • vizualizace dat formou dashboardů
 • přehledná vizualizace dat v prostředí tzv. uživatelských kokpitů
 • podpora rozhodnutí a eliminace rizik
 • zachování principu jedné pravdy

Optimalizace produktového portfolia

“Víme, který produkt přináší skutečnou přidanou hodnotu a který v portfoliu jen překáží.”

Počet dat souhrnně na všech klientech:

sledujeme 5,58 milionů unikátních produktů73 milionů kombinací produktů na různých prodejnách

Benefity

 • automatizace procesu ->
  méně práce s řízením produktů
 • odstranění ležáků a ztrátových položek z portfolia (5–10 %)
 • snížení vázaného kapitálu o 3–5 %, více prostoru ve skladu nebo výrobě
 • zvýšení zisku
  o 2–3 %

Distribuční strategie

“Víme, kde postavit sklady, kudy povedou trasy a čím budeme zavážet”

Počet dat souhrnně na všech klientech:

Pro jednoho z našich zákazníků jsme v rámci 43 scénářů distribuční strategie simulovali 80 M objednávek.

Benefity

 • efektivní distribuce
 • kontrola nákladů logistiky
 • what-if analýza a tvorba scénářů distribuční strategie

Řízení zásob a Supply chain management

“Víme, jak zmenšit skladové zásoby, a přitom zvýšit dostupnost zboží”

Počet dat souhrnně na všech klientech:

denně tvoříme 670 mld předpovědí
v našich systémech řídíme zásoby v celkové roční tržbě za více než 450 mld Kč

Benefity

 • zvýšení dostupnosti zboží na 99 %+
 • snížení vázaného kapitálu v zásobách o 20 %
 • automatizace objednávek = úspora času o 50 %
 • efektivní logistické procesy
 • hodnocení spolehlivosti dodavatelů

Cenotvorba

“Víme, co zdražit, co v žádném případě nezlevňovat a kolik přesně každá položka vydělává”

Počet dat souhrnně na všech klientech:

26 miliard

Benefity

 • zvýšení zisku
  o 5–20 %
 • zvýšení prodeje
  o 3–8 %
 • plnění strategických plánů zisků a tržeb

Řízení promoakcí

“Víme, co dát do promoakce, na jak dlouho a o kolik zlevnit, aby byla přidaná hodnota co největší”

Počet dat souhrnně na všech klientech:

v našich systémech je přes 50 milionů unikátních položek v promoakcích

Benefity

 • efektivní a smysluplné promoční akce
 • zvýšení zisku o 3 %
 • zpřesnění forecastu prodeje o 15 %
 • redukce počtu stran letáku o 25 %
 • automatizace procesu z 80 %

Nákupní chování zákazníků

“Víme, co si kdo koupí, ještě dřív, než vstoupí do supermarketu”

Počet dat souhrnně na všech klientech:

U našich klientů analyzuje více než 150 mld prodejních transakcí

Benefity

 • optimální složení nákupního košíku
 • optimální vystavení produktů na regále – zvýšení zákaznické věrnosti
 • zvýšení zisku
  o 2–3 %