Data a reporting

Sbírat data je jedna věc. Umět je efektivně vyhodnotit a využít je věcí druhou. Zapomeňte na složité tabulky, nebo dokonce papír a tužku. Chytré nástroje pomocí pokročilých matematických modelů dokážou to, na co často nestačí celá oddělení a čím střední management tráví i 30 % své pracovní doby. V reálném čase ukážou na to opravdu podstatné a dodají datům kontext. Vše pak zobrazí formou přehledných a srozumitelných dashboardů. Veškeré informace máte na jednom místě a můžete se soustředit na rychlá a správná rozhodnutí.

Big Data & Data Science

Všechny naše výstupy jsou „data- driven“ a tudíž naše projekty začínají intenzivní fází sběru a zpracováním dat. Data umíme zpracovat v našich nástrojích a zpřístupnit je managementu ve formě srozumitelných informací o současném stavu dodavatelského řetězce. Podpoříme tak správné rozhodnutí o jeho dalším vývoji.

Benchmark a SWOT

Chcete vědět, jaká je reálně vaše pozice na trhu a co vám brání být na špičce ve vašem oboru? Vyhodnotíme vaše silné a slabé stránky a zhodnotíme příležitosti a hrozby v řízení vašeho dodavatelského řetězce. Porovnáme vás s vaší konkurencí a identifikujeme oblasti, ve kterých máte potenciál ke zlepšení.

Vyhodnocení implementovaných změn

Důležitou fází všech projektů je jejich vyhodnocení. Můžete si tak ověřit, jestli jste dosáhli stanovených cílů a definovaných přínosů, jestli jsou stále aktuální vstupní parametry a premisy nebo jak se můžete dál zlepšovat. I v téhle fázi jsme připraveni vám pomoci.

Augmented reporting a dashboardy

Všechna zásadní data z vaší firmy přehledně na jednom místě? Proč ne. Napojíme se na vaše datové zdroje a vytvoříme automatizovaný reporting, díky kterému budete moci dělat rychlá a správná rozhodnutí. Vizualizace dat formou přehledných dashboardů na jedné obrazovce pomáhá vytvořit „jednu pravdu“ v rámci celé firmy a eliminovat případné chyby.