Údržba

Představte si, že se vaše výroba zastavila. Před očima se vám objeví počítadlo ušlého zisku. Ideální stav samozřejmě je, když se výroba nezastaví nikdy a veškerá údržba se zvládá preventivně ve vyhrazeném čase. Specializujeme se na dlouhodobá řešení v oblasti údržby a na její prevenci. Nemáte potřebné náhradní díly na skladě, přestože je prakticky plný různých jiných součástek? I pro oblast řízení zásob a nákup náhradních dílů máme řešení.

Analýza údržby

V rámci analýzy zjistíme, na jaká místa se zaměřit pro zefektivnění celého procesu údržby. Analýza obsahuje komplexní vyhodnocení oblastí, jako je strategie a systémy, organizace a proces údržby, nákup a řízení zásob náhradních dílů nebo controlling a měření efektivity údržby.

Strategie údržby

Efektivní údržba by měla eliminovat systémové výpadky výroby a zajistit optimální dostupnost zařízení. Připravíme vám strategický plán, který povede ke zvýšení efektivity údržby i účinnosti jednotlivých procesů, a zredukujeme tak vaše výrobní náklady.

Optimalizace procesů údržby

Využíváme moderní analytické nástroje a pokročilé matematické metody pro nastavení optimálních procesů údržby. Při snížení nákladů na údržbu dokážeme zvýšit dostupnost zařízení, zkrátit dobu oprav a zlepšit poměr korektivní, plánované a prediktivní údržby.

Optimalizace řízení zásob náhradních dílů

Na základě analýzy kritičnosti identifikujeme položky, které jsou klíčové a je potřeba je držet skladem. Pomůžeme vám nastavit pravidla pro řízení náhradních dílů a jejich nákup. Automatické objednávání zavedeme tam, kde bude efektivní. Tím předejdete častým poruchám a zároveň nebudete mít v náhradních dílech uložené zbytečné peníze.

Vyhodnocení implementovaných změn

Důležitou fází všech projektů je jejich vyhodnocení. Můžete si tak ověřit, jestli jste dosáhli stanovených cílů a definovaných přínosů, jestli jsou stále aktuální vstupní parametry a premisy nebo jak se můžete dál zlepšovat. I v téhle fázi jsme připraveni vám pomoci.

Augmented reporting a dashboardy

Všechna zásadní data z vaší firmy přehledně na jednom místě? Proč ne. Napojíme se na vaše datové zdroje a vytvoříme automatizovaný reporting, díky kterému budete moci dělat rychlá a správná rozhodnutí. Vizualizace dat formou přehledných dashboardů na jedné obrazovce pomáhá vytvořit „jednu pravdu“ v rámci celé firmy a eliminovat případné chyby.