Sales and Operations Planning (S&OP)

Firma je jako živý organismus. Pohyb jedné části ovlivňuje ostatní. Každé oddělení firmy má ale stanovené jiné cíle, které se liší od zbytku firmy. Ve výrobě potřebují mít optimálně vytíženou linku, v marketingu dostatečný tržní podíl, v obchodě splněné obratové cíle a finance zajímá výsledný profit. Často není dobře nastavená komunikace, stanovené interní procesy, neexistují funkční nástroje, chybí flexibilita. Jednotlivá oddělení prostě a jednoduše nesmí fungovat izolovaně. S tím vám pomůžeme my, aby se z vaší firmy stala pružná a moderní společnost. Cílem  jsou stabilní, realizovatelné plány se splněním zákaznických termínů, s vysokým využitím výrobního zařízení i lidí. A samozřejmě podpořené vhodnými informačními systémy a nástroji.

Big Data & Data Science

Všechny naše výstupy jsou „data- driven“ a tudíž naše projekty začínají intenzivní fází sběru a zpracováním dat. Data umíme zpracovat v našich nástrojích a zpřístupnit je managementu ve formě srozumitelných informací o současném stavu dodavatelského řetězce. Podpoříme tak správné rozhodnutí o jeho dalším vývoji.

Modelování S&OP

Pomůžeme Vám vymyslet koncept obchodně-provozního plánování, který propojí plány jednotlivých oddělení od strategického řízení až po denní operativu. Tím zajistíme stabilní a realizovatelný plán, který uspokojí jak zákaznické požadavky, tak maximálně využije vaše zdroje. Současně vám doporučíme vhodné informační systémy a nástroje, které implementaci konceptu S&OP podpoří.

Implementace S&OP

Nastavíme proces a organizační strukturu obchodně-provozního plánování tak, aby fungovalo jako celek, a pomůžeme s implementací vhodných informačních systémů a nástrojů. Vytvoříme například platformu pro tvorbu obchodních a provozních plánů, rozpad strategických cílů a připravíme monitoring jejich plnění.

Advanced analytics for S&OP

Dobře nastavené obchodně provozní plánování  maximalizuje vaše příjmy a zisk a zároveň minimalizuje náklady. Efektivního rozhodování v celém procesu  nelze dosáhnout bez pokročilého analytického vhledu. Model umíme zasadit do vašeho informačního ekosystému, takže data pro operativní plánování můžete mít k dispozici každý den.

Vyhodnocení implementovaných změn

Důležitou fází všech projektů je jejich vyhodnocení. Můžete si tak ověřit, jestli jste dosáhli stanovených cílů a definovaných přínosů, jestli jsou stále aktuální vstupní parametry a premisy nebo jak se můžete dál zlepšovat. I v téhle fázi jsme připraveni vám pomoci.

Augmented reporting a dashboardy

Všechna zásadní data z vaší firmy přehledně na jednom místě? Proč ne. Napojíme se na vaše datové zdroje a vytvoříme automatizovaný reporting, díky kterému budete moci dělat rychlá a správná rozhodnutí. Vizualizace dat formou přehledných dashboardů na jedné obrazovce pomáhá vytvořit „jednu pravdu“ v rámci celé firmy a eliminovat případné chyby.