Viscofan

Viscofan: Synchronizací výroby jsme zkrátili dodací lhůty na polovinu


Španělská firma Viscofan je světovou jedničkou ve výrobě jedlého kolagenu, který se používá k výrobě střívek pro uzenářské výrobky. Jejich produkty používají řezníci pro výrobu párků, salámů a dalších druhů uzenin.

Nás Viscofan oslovil s projektem na snížení času mezi dvěma fázemi výroby. Takzvané ploché střívko se vyrábí v německé továrně metodou extruze a následně se dováží do Česka, kde naše pobočka firmy Viscofan provádí tzv. konverting, kdy z polotovaru vyrábí střívko, které je již připravené pro naplnění.

Vzhledem k tomu, že produkty Viscofanu jsou potravinářského charakteru, hraje čas mezi extruzí a konvertingem klíčovou roli s důležitým dopadem na kvalitu konečného produktu. Proto nás Viscofan požádal o nalezení možností a potenciálů pro snížení dodacích časů mezi těmito dvěma fázemi procesu. Původně tato fáze trvala zhruba 20 dní a cílem projektu bylo ji zkrátit na 7 dní.

Ani brzo ani pozdě

Produkty společnosti Viscofan jsou specifické v tom, že před řasením střívko potřebuje několik dní na vyzrání a není proto možné, aby obě fáze procesu následovaly bezprostředně za sebou, protože by docházelo k nárůstu objemu odpadu. Stejně však na produkty působí i pokud na skladě zůstane příliš dlouho. Proto jsme na jednu stranu rovnice postavili náklady na odpad a ztracenou výrobu a na druhou stranu jsme postupně doplňovali potenciály úspor, které jsme v celém procesu našli pomocí metody mapování hodnotových toků (value stream mapping).

Nakonec jsme přišli na to, že optimální úspory může Viscofan dosáhnout, pokud fázi mezi extruzí a řasením zkrátí na 9 dní. Pokud by se snažil fázi dále zkracovat, znamenalo by to pouze další investici, ale jiné než časové úspory by se nedočkal.

Největší příležitost pro úsporu jsme nalezli v synchronizaci oddělené německé a české výroby. Pomocí mapování hodnotových toků jsme přišli na to, že na české straně vzniká skladová pojistná zásoba, která razantně promlouvá do délky celého procesu, a začali jsme pátrat po tom, proč vzniká a jak ji můžeme zredukovat.

Klíč k této zásobě jsme našli v rozdílné rychlosti nepropojených výrob na obou stranách hranice. Vzhledem k tomu, že česká strana neměla naprosto spolehlivou informaci o výrobním plánu v Německu a spolehlivosti dodávek, musela si vytvářet „buffer“ zásob, který při dosažení stanovené úrovně rychle zpracovala, protože proces řasení střívka je rychlejší než jeho předchozí fáze – extruze, aby v ČR zajistili optimální vytíženost svých strojů.

Proto jsme pro Viscofan vymysleli proces „rolovacího plánu výroby“. Aby česká strana mohla spolehlivě plánovat svou výrobu, bylo potřeba upravit S&OP proces spočívající v pravidelném předávání informací. Primárním kritériem byla spolehlivost informace o objemu výroby v Německu a dodávkách v dalších týdnech. Plovoucí fixací výrobního plánu jsme dosáhli stavu, kdy má český Viscofan spolehlivou informaci o výhledu na další týdny, podle které může naplánovat svou část procesu.

Touto investičně nenáročnou variantou se nám podařilo uspořit téměř 4 dny z původní dodací lhůty. Díky lepšímu plánování tak může česká strana pracovat s menší zásobou na skladě polotovarů.

Dalšími z opatření vedoucí ke snížení dodacích lhůt bylo mimo jiné také zavedení sobotních závozů. Jejich zavedením se podařilo vyrovnat výkyvy v dodávkách v rámci týdne, ale celkový efekt na snížení dodacích lhůt nebyl až tak výrazný.

Naproti tomu se nám podařilo nalézt pro Viscofan jeden rychlý zlepšovák, který nestál prakticky vůbec nic a na jedné produktové skupině zkrátil dobu dodání až o 5 dní a ušetřil dvěma lidem 2 dny práce týdně na německé straně. Díky jednoduché IT změně v informačním systému tak odpadla nutnost měnit etikety na každém produktu v případě potřeby změny šarže.

Prostřednictvím nejen výše uvedených opatření se nám podařilo navrhnout taková opatření, díky kterým dokážeme snížit čas mezi dvěma fázemi výroby na optimálních 9 dní a nyní s Viscofanem pracujeme na podobném projektu i pro další produktové skupiny jeho portfolia.

Použité metody a služby

Viscofan

Hlavní přínosy:

  • Úspora dodacích lhůt z 20 dní na 9
  • Synchronizace německé a české linky
  • Snížení skladových zásob
  • Změna části IT systému vedoucí k úspoře času při změně šarže

Použité metody a služby

Případové studie