tmp

Schopnost vyhodnotit skutečnou ziskovost zakázky nebyla vždy samozřejmostí. - SMP


SMP neboli Stavby mostů Praha je společnost s více než šedesátiletou zkušeností se stavbami z oceli a přepjatého betonu. Jak název napovídá, jsou specialisté především na mosty, ale zaměřují se i na podzemní, vodohospodářské a průmyslové stavby. V současné době patří tato společnost podle statistických údajů mezi patnáct nejvýznamnějších stavebních společností v ČR.

„Logio nám ukázalo, jak lze kombinací procesních změn a nástrojů zprůhlednit a řídit i složitou zakázkovou výrobu už od obchodní fáze.“
– Josef Richtr, Stavba Mostů Praha, a.s.

Do organizační struktury společnosti přibylo několik nových pracovních rolí a struktura procházela proměnou na divizní podobu. To s sebou pochopitelně neslo určitý zmatek ohledně kompetencí, pracovních pozic a procesů. Zároveň neexistovala IT infrastruktura pro podporu efektivity procesů.

Zadáním bylo zprůhlednit celý proces výroby a poskytnout managementu nástroje pro skutečné řízení celého procesu výroby ocelových konstrukcí od obchodní fáze až po fakturaci.

V úzké spolupráci s managementem firmy jsme zmapovali veškeré aktivity a za pomocí software QPR jsme je pospojovali do procesů. Poté jsme se pustili do zjednodušování a zlepšování. Asi u třetí verze jsme byli spokojení s výsledkem.

Na základě tohoto návrhu ideálního stavu jsme připravili pro SMP zadání pro tvorbu IT systému pro podporu realizace procesů. Ten je dnes úspěšně nasazený a společně s přehlednou procesní mapou v digitálním formátu umožňuje SMP růst a diverzifikovat dle libosti.

Použité metody a služby

Stavba Mostů Praha

Přínosy

  • Zrušení 20 % procesů, které byly duplicitní
  • Zrušení ručního přepisování dat
  • Zpětná dohledatelnost (traceability) ve 100 % výroby
  • Přehledné grafické procesní schéma společnosti

Použité metody a služby

Případové studie