Skladování

Nevejdeme se do skladu. Tuhle větu jsme slyšeli už nesčetněkrát. A téměř vždy jsme našli řešení. V řadě případů jsme pomohli s optimálním využitím stávajících kapacit, takže nebylo nutné stavět další budovy. A pokud jiná varianta není, pomůžeme i s tím. Nasimulujeme nový sklad ještě před tím, než se kopne do země, a vychytáme s vámi případné mouchy. Pokud plánujete automatizovaný provoz, spočítáme vám, jestli se to vyplatí. Doporučíme i vhodná řešení a technologie, aby vaše sklady fungovaly co nejlépe, pružně a minimalizovaly se náklady na provoz.

Big Data & Data Science

Všechny naše výstupy jsou „data- driven“ a tudíž naše projekty začínají intenzivní fází sběru a zpracováním dat. Data umíme zpracovat v našich nástrojích a zpřístupnit je managementu ve formě srozumitelných informací o současném stavu dodavatelského řetězce. Podpoříme tak správné rozhodnutí o jeho dalším vývoji.

Analýza dodavatelského řetězce

Analýza dodavatelského řetězce je prvním krokem na cestě k nové strategii logistiky a dodavatelských řetězců. Prvotním úkolem je podrobná specifikace příležitostí ke zlepšení celého dodavatelského řetězce. Připravíme roadmapu oblastí, ve kterých vidíme největší potenciál k zvýšení efektivity.

Strategie logistiky a řízení dodavatelských řetězců

Připravíme pro vás strategický rozvoj logistiky v různých časových horizontech. Porovnáme pro vás různé varianty uspořádání dodavatelského řetězce, vaší distribuční sítě, uspořádání skladů a investice do logistických technologií. Nastavíme cíle vašeho dodavatelského řetězce a navrhneme akční plány, jak je splnit. Zároveň poradíme, jaké nástroje a informační systémy k tomu využít.

Make or buy

Postavit nebo pronajmout? Pokud zvažujete rozšíření stávajícího skladu, stavbu nového nebo pronájem, pro všechny možnosti vám vytvoříme konkrétní scénář. Porovnáme výhody a nevýhody jednotlivých řešení, vyčíslíme náklady a zohledníme rizika. Doporučíme vám řešení, které bude pro vaši firmu nejvýhodnější.

Optimalizace skladování

Připravíme vám komplexní návrh vnitřního a vnějšího uspořádání skladových objektů, a to včetně vhodných technologií a manipulační techniky. Naplánujeme optimální procesy a potřebné lidské zdroje a podpoříme hladkou implementaci skladových informačních systémů.

Digital twin
(Dynamická simulace)

Digital Twin neboli digitální dvojče je metoda, jak si ověřit dopad změn, které chcete provést ve výrobních, logistických nebo obslužných systémech. Pomocí dynamické simulace uvidíte veškeré změny a jejich dopady ještě před tím, než je v reálném provozu zavedete.

Asistence při nákupu a implementaci logistických technologií

Připravíme pro vás technickou specifikaci vybrané logistické technologie jako podklad pro výběrové řízení. Pomůžeme vám s nezávislým řízením a vyhodnocením nabídek. V neposlední řadě dohlédneme na hladkou implementaci.

Interim management

Interim management je dočasná pomoc našeho zaměstnance se znalostí know-how a best-practice v oboru řízení dodavatelských řetězců. Nejčastěji pracuje náš specialista jako krizový manažer, manažer změny nebo člen projektového týmu při plánování a implementaci nové výroby.

Vyhodnocení implementovaných změn

Důležitou fází všech projektů je jejich vyhodnocení. Můžete si tak ověřit, jestli jste dosáhli stanovených cílů a definovaných přínosů, jestli jsou stále aktuální vstupní parametry a premisy nebo jak se můžete dál zlepšovat. I v téhle fázi jsme připraveni vám pomoci.

Augmented reporting a dashboardy

Všechna zásadní data z vaší firmy přehledně na jednom místě? Proč ne. Napojíme se na vaše datové zdroje a vytvoříme automatizovaný reporting, díky kterému budete moci dělat rychlá a správná rozhodnutí. Vizualizace dat formou přehledných dashboardů na jedné obrazovce pomáhá vytvořit „jednu pravdu“ v rámci celé firmy a eliminovat případné chyby.