Produktové portfolio

Pro koncového zákazníka je šíře portfolia jedním z rozhodujících parametrů, podle kterých se rozhoduje, kde nakoupí. Proto se nabídka produktů velké části firem rok od roku rozšiřuje a počet produktů v portfoliu roste. Nemusíte ovšem hned otevírat novou výrobu nebo stavět nový sklad. Stačí průběžně produkty vyhodnocovat a umět se rozloučit s těmi, které už nemají v nabídce co dělat. Obecně platí, že přesně takových položek je ve vašem portfoliu 15 %. Výhody jsou zřejmé. Nižší náklady na výrobu, skladování a distribuci v celém dodavatelském řetězci, menší nároky na systémovou podporu, úspornější hospodaření s lidskými zdroji, nižší komplexita rozhodování a potenciál využití kapacit pro výkonnější produkty. Efektivní produktové porftolio je na samotném vrcholu firemní pyramidy a díky jeho správnému řízení můžete zvýšit profit a zároveň významně ušetřit až desítky procent na nákladech.

Analýza produktového portfolia

Které produkty vyřadit z nabídky a které ponechat? Na to odpoví komplexní vícekriteriální analýza produktového portfolia, která identifikuje položky se skutečnou přidanou hodnotou a obchodním potenciálem, a na druhou stranu ty, které vás brzdí v růstu a pouze na ně sedá ve skladech prach.

Strategie produktového portfolia

Hlavním cílem je zdravé, trvale udržitelné produktové portfolio, které odpovídá obchodní strategii a respektuje skladovací i výrobní kapacity vaší firmy. Připravíme vám optimální produktovou strategii a navrhneme proces a nástroje, jak portfolio efektivně řídit.

Optimalizace produktového portfolia

Jedná se o zavedení procesu, při kterém dochází k odsouhlasení systémem navržených změn a poté k jejich realizaci. Součástí je simulace dopadu změn nejen na firemní KPIs, ale i celý dodavatelský řetězec (od dodavatelů přes odběratele po koncového zákazníka). Proces se opakuje automaticky.

Vyhodnocení implementovaných změn

Důležitou fází všech projektů je jejich vyhodnocení. Můžete si tak ověřit, jestli jste dosáhli stanovených cílů a definovaných přínosů, jestli jsou stále aktuální vstupní parametry a premisy nebo jak se můžete dál zlepšovat. I v téhle fázi jsme připraveni vám pomoci.

Augmented reporting a dashboardy

Všechna zásadní data z vaší firmy přehledně na jednom místě? Proč ne. Napojíme se na vaše datové zdroje a vytvoříme automatizovaný reporting, díky kterému budete moci dělat rychlá a správná rozhodnutí. Vizualizace dat formou přehledných dashboardů na jedné obrazovce pomáhá vytvořit „jednu pravdu“ v rámci celé firmy a eliminovat případné chyby.