Modus

Automatizace skladování - Škoda Auto


Největší výrobce automobilů v České republice potřeboval navrhnout a pomoci s implementací nového automatického skladu pro menší díly v Kvasinách.

přínos 26 milionů

ušetří každý rok ŠKODA AUTO díky automatickému skladu.

Řešení: V rámci hlavního řešitelského týmu jsme navrhli a implementovali automatický sklad, který zavedl plně automatické řešení od příjmu materiálu od dodavatele po výdej materiálu v sekvenci na montážní linku. Realizované řešení obsahuje 12 regálových zakladačů, 4 robotická ramena a umožnilo úsporu 42 pracovních míst. Tento projekt získal Cenu odborné veřejnosti při udělování Evropských cen za logistiku ELA v roce 2018.

Použité metody a služby

Roca

Obvyklé přínosy automatizace skladování:

  • Zvýšení průtoku skladem nebo logistickým centrem o 20 až 30 %
  • Zvýšení využitelné kapacity skladu
    25–30 %
  • Zvýšení počtu realizovaných manipulací – zvýšení produktivity skladu o 15–20 %
  • Odstranění křížení manipulačních tras, snížení kolizních situací, rizika poškození zboží a techniky
  • Snížení provozních nákladů skladu a výrazné zkrácení doby návratnosti investic do logistiky

Použité metody a služby

Případové studie