tmp

Logistický projekt roku - Škoda Auto


Firmu Škoda Auto a.s. není potřeba dvakrát představovat. Dlouhodobě nejúspěšnější česká firma, které se daří naplňovat svojí růstovou strategii, patří k tomu nejcennějšímu, co tu máme. Podstatnou součástí úspěchu je i dlouhodobá strategie koncernu spočívající ve výrobě na objednávku. Každý zákazník si může objednávané auto v duchu trendu „mass customization“ upravit přesně podle svých potřeb.

Tato strategie klade zvýšené nároky na výrobní logistiku. Lidé v Škoda Auto to moc dobře vědí a proto investují značné zdroje do rozvoje infrastruktury a realizace logistických projektů. Nikoho nepřekvapí, že v Mladé Boleslavi to dělají opravdu chytře. Přesně v duchu spojují více projektů do větších celků za účelem dosažení ideálního stavu z pohledu celé firmy.

Za jeden z posledních projektů získala Škoda Auto ocenění Logistický projekt roku 2013 a postupuje do evropského kola soutěže. Slovy tiskového oddělení: „Vítězné řešení přineslo společnosti Škoda Auto několik pozitivních efektů a významných úspor: Optimalizovaný centrální sklad logistiky s automatickým dopravníkovým mostem a párováním palet poskytl denní úsporu 30 pracovníků v oblasti logistiky, nádraží FTS stojí za navýšením produktivity pracovníků logistiky v supermarketu o 15 %, pick-by-systémy umožnily denní úsporu 9 pracovníků a konečně řešení ePaper s návratností investic v horizontu jednoho roku stojí za úsporou dalšího pracovníka logistiky na každou sekvenci.

S hrdostí můžeme prohlásit, že jsme se mohli na těchto projektech podílet a příspět tak k naplnění stanovených cílů investora (Škoda Auto a.s.). Za úspěchem těchto počinů stojí koncepční a komplexní přístup vedení společnosti. Investor navíc využívá na optimalizační projekty mimo interních kapacit i služeb externích specialistů na danou problematiku.. Zaměstnanci se nemusí učit poprvé řešit složité úlohy. Místo toho se mohou spolehnout na konzultanty, kteří již mají potřebné zkušenosti pro hladký průběh projektu. V některých případech jsou potřeba i specifické systémy, například software pro dynamickou simulaci

V Logiu si zakládáme na čtyřech principech, díky kterým se nám daří dotahovat kvalitní projekty s velkými přínosy pro naše klienty. Máme dostatek úzce zaměřené specialistů, kteří se zapojují a odpojují v různých fázích projektu a můžou tak pracovat maximálně efektivně. Od úvodních konceptů a kalkulacíi, přes plánování genplanu až po návrhy dispozic jednotlivých pracovišť ve výrobě a operativní řešení problémů při náběhu.

„Správná technologicky zaměřená poradenská firma je schopna aktivně se účastnit i v realizační fázi projektu.
– Přemysl Zeman, Logio

Díky bohatým zkušenostem (téměř u každého projektu se naskytne unikátní situace k řešení) jsme vyvinuli téměř „neprůstřelný“ proces kontrolních a validačních bodů v projektu. Tím značně snižujeme riziko prodlení milníků v projektu. Klíčová je také naše ochota „řešit výzvy vznikající v realizační fázi“ a dotáhnout původní záměr do konce. Zakázka pro nás nekončí krásným plánem na papíře, ale až v momentě, kdy je vše na svém místě a plně funkční. Nakonec vždy dochází k přenosu know-how od našich expertů k interním kapacitám zákazníka, což usnadňuje realizaci dalších projektů.

To je náš recept na oceňované projekty.

Použité metody a služby

Škoda Auto MB

Přínosy

  • Úspora 30 pracovníků denně.
  • Zajištění hladkého průběhu realizace.
  • Přenos know-how interním zaměstnancům.

Použité metody a služby

Případové studie