Modus

Optimalizace produktů


Španělského výrobce sanitární techniky trápilo velké množství neprofitabilních položek v produktovém portfoliu a neefektivní distribuční síť.

přínos 5 milionů

5 milionů Eur potenciálních úspor přinesla optimalizace produktového portfolia.

Řešení: Pomocí naší „produktové zabijačky” jsme zeštíhlili produktové portfolio a doporučili k vyřazení 40 % neefektivních položek. Navíc jsme zanalyzovali distribuční síť a navrhli jsme control tower oddělení, které řídí toky v celém dodavatelském řetězci.

Použité metody a služby

Roca

Obvyklé přínosy optimalizace produktového portfolia:

  • Zvýšení informační podpory
    o 52 procentních bodů
  • Snížení početu výrobních polotovarů z 6000 variant na 1700
  • Výrazné zkrácení procesních fází u velké části výrobků
  • jedinou výrobní fází vyrobí až 20% svých produktů

Použité metody a služby

Případové studie