Rychloobrátkové zboží

Trh s rychloobrátkovým spotřebním zbožím je kvůli velkému přepravovanému objemu, krátké expiraci produktu, vysokým nárokům na logistiku a obrovské konkurenci specifickým odvětvím. Díky konkurečnímu prostředí a požadavkům zákazníků výrobci čelí neustálému tlaku na inovace sortimentu a jeho průběžnou revizi. Musí perfektně fungovat řízení skladových zásob, není možné zaváhat při náběhu nových výrobků nebo mít nedostatek surovin.Musíte vědět, za jakou cenu prodávat a jak efektivně řídit promoční akce. Tady všude máme bohaté zkušenosti. Díky našim řešením můžete snížit vázaný kapitál v zásobách až o 20 % a optimalizovat skladové zásoby surovin tak, aby nedocházelo k výpadkům ve výrobě. Automatizací objednávek ušetříte čas zaměstnanců a přesná predikce prodejů vám pomůže lépe plánovat výrobu.

Služby v Rychloobrátkovém zboží