Automobilový průmysl

Automobilový průmysl je zvláštní kombinací vysokých objemů a rychlých změn. Logistika v automotive se pak mnohem víc zaměřuje na spolehlivost a minutovou přesnost, než je tomu v jakémkoli jiném odvětví. Žádná odchylka v dodávané kvalitě se netoleruje. Logio pak plní roli architekta a plánovače, který dohlíží na logistické projekty. Zajistíme bezproblémový náběh výroby, efektivní logistiku od vstupního skladu až po konec výrobní linky nebo chytrý reporting pro operativní a strategické plánování výroby.

Služby v Automobilovém průmyslu