tmp

Propojili jsme výrobu, marketing a logistiku v Hamé


Společnost Hamé je přední českou potravinářskou firmou, zabývající se výrobou trvanlivých i chlazených potravin, jejíž tradice sahá k 20. létům minulého století. Dosahuje roční produkce zhruba 100 000 tun hotových výrobků v 7 českých a 2 zahraničních závodech, zaměstnává přes 2 000 lidí a roční tržby se pohybují okolo 6 miliard Kč.

Díky strategii vedení založené na rozšiřování nabídky sortimentu prošla společnost v posledních letech obdobím tržního růstu. Negativním důsledkem tohoto růstu bylo zvýšení vázaného kapitálu v zásobách. Proto jsme byli poptáni za účelem snížení stavu skladových zásob na optimální úroveň.

Naše spolupráce tedy začala v roce 2012 implementací systému pro řízení zásob Planning Wizard a posléze systému pro plánování promočních akcí Promo Tool.

Před nasazením systému Planning Wizard ve společnosti Hamé probíhalo plánování výroby za pomocí ručně sestavovaných plánů. Údaje nutné pro sestavení správných plánů vycházeli hned z několika zdrojů. To způsobovalo vysokou pracnost přípravy plánů a nízkou aktuálnost vstupních údajů.

Nyní jsou systémem Planning Wizard řízeny 4 ze 7 závodů společnosti. Výrobní plán je připravován automaticky a v jednom systému, kde jsou data aktuální a přesná.

Obchodní oddělení Hamé muselo původně plánovat promoční akce na základě vlastních manuálních odhadů. Evidence akcí neměla jednotné místo ve firmě a bylo časově obtížné udržet kontrolu nad akčními podmínkami. Docházelo také ke špatné komunikaci mezi logistikou a obchodním oddělením, která mohla mít za následek nedostatečné pokrytí promoční akce.

„Díky systému Planning Wizard jsme schopni efektivněji řídit výrobní závody naší společnosti, jelikož máme k dispozici přesné a aktuální údaje o optimálním stavu zásob.
– Libor Kundrata, Hamé

Pomocí systému Promo Tool Hamé nyní plánuje všechny promoční aktivity na území České a Slovenské republiky. Každá akce musí být schválena jak obchodním oddělením, tak logistikou. Díky tomu je zajištěno pokrytí akce výrobními kapacitami.

Použité metody a služby

Hamé

Přínosy

  • Snížení vázaného kapitálu v zásobách o 12 % (23 milionů Kč) na řízeném sortimentu při zachování dostupnosti zboží pro zákazníky
  • Efektivnější a stabilnější plánování výroby díky zlepšení procesu tvorby výrobních plánů
    • Zvýšení aktuálnosti a přesnosti podkladů pro výrobní plán
    • Sjednocení tvorby výrobního plánu do jednoho systému a jeho automatické předpřipravení
  • Vyšší kontrola nad výrobními kapacitami při plánování pokrytí promočních akcí

Použité metody a služby

Případové studie