tmp

Zvládli jsme krizový management a optimalizaci výrobního projektu ve skluzu


Výrobní program GRUPO ANTOLIN TURNOV sestává z produkce dveřních, stropních a dalších interiérových systémů pro automobily různých výrobců a typů. Výroba je organizována projektově dle nasmlouvaných zakázek. To díky omezené délce realizace výroby klade velký tlak na rentabilitu jednotlivých projektů.

Novým směrem s moderní technologií a nástroji

Společnost Grupo Antolin Turnov naši firmu kontaktovala, protože jeden z klíčových projektů nabíral čím dál větší skluz, zejména díky nedostatku kapacity kmenových zaměstnanců. Vedení Grupo Antolin chtělo využít know-how našich specialistů, aby svému významnému zákazníkovi VW ukázala, že umí najít vlastní cestu k efektivní výrobě a plynulé logistice v nejvyšší kvalitě. Společnost GAT také chtěla využít této spolupráce jako pilotního projektu pro efektivnější realizaci všech dalších zakázek.

Do projektu jsme byli zapojeni od března 2010 a po deseti měsících jsme jej uzavřeli v lednu 2011 tedy v původně plánovaném termínu. A to i přes skluz, v kterém jsme projekt přebírali.

Začali jsme fází vstupní analýzy. Ta obsahuje sběr požadavků zakazníka, dokumentace technologických limitů, aktuálního layoutu a mnoha dalších technických parametrů.

Sledujeme například cyklové časy strojů, vstupující materiál a reference, počet operátorů, manipulační techniku, způsob zavážení, aktuální stav 5S, TMP, SMED, způsob normování operátorů a tak dále.

Ve fázi definice kritických bodů jsme popsali všechna místa, kde by bez našeho zásahu dříve nebo později nastal problém. O této fázi také můžeme uvažovat jako o analýze rizik v projektu.

Zdroje budoucích obtíží jsme definovali mimo jiné jako nedostatečné místo pro buffer mezi vstřikovnou a montáží, nedostatečné místo pro technologii v sériovém procesu, neznámou velikost obalového materiálu, křížení hlavní logistické cesty, nutnost narekrutovat a proškolit nový personál nebo neexistenci nastaveného procesu zavážení materiálu k lince.

Ve fázi návrhu nového konceptu jsme připravili takový layout výrobní plochy, který zabránil všem výše definovaným rizikům spojeným s prostorem a zároveň splnil všechny požadavky nasbírané při přípravě projektu. Pro validaci našich návrhů jsme využili nástroj dynamické simulace, který nám umožnil vidět výrobní projekt v běhu ještě před samotnou realizací. Mimo to jsme projektový plán doplnili o aktivity výrazně omezující další rizika.

Náš plán obsahoval instalaci automatického zakladače, přesun výrobní technologie do výhodnější pozice dle dynamické simulace, instalaci dopravníku pro zamezení plýtvání, umístění spádových regálů přímo k pracovištím a několik dalších chytrých detailů, které výrazně zvyšují profitabilitu projektu.

Sebelepší plán musí dříve nebo později přejít do fáze implementace a realizace. Firmě GAT jsme pomohli i s touto operativou. Můžeme zodpovědně prohlásit, že díky nám proběhl náběh výroby v sériovém procesu v pořádku a v původně plánovaném termínu.

Výsledky v bodech

 • Bezproblémový náběh výroby
 • Implementace sériového layoutu
 • Implementace logisticko-výrobního konceptu
 • Optimalizace výrobního toku – výroba one piece flow
 • Zavedení třísměnného provozu pro sériový proces
 • Vývoj interního obalového materiálu
 • Implementace poloautomatického zakladače pro vytvoření zásoby mezi vstřikovnou a samotnou montáží
 • Implementace prvků průmyslového inženýrství (KANBAN, 5S, TPM, FIFO, MOST…)

Použité metody a služby

Grupo Antolin Turnov

Přínosy

 • Bezproblémový přechod výroby do sériového stavu
 • Vytvoření kroků, jak postupovat při dalším projektu

Kritické momenty a jeho řešení

 • Časové zpoždění – Krizový management
 • Nedostatečně naplánované plochy – nová analýza, automatizace skladování
 • Neznalost počtu lidí v procesu výroby - metodika MOST

Použité metody a služby

Případové studie