tmp

Sofistikovaný systém řízení zásob nás odlišuje od individuální konkurence - COOP ZKD Sušice


Západočeské konzumní družstvo, člen skupiny COOP, je jednou z mála českých firem, které jsou schopny konkurovat zahraničním maloobchodníkům. Provozuje 119 maloobchodních prodejen v osmi okresech a výrazně tak zvyšuje přístup obyvatel regionu ke kvalitním potravinám. Dalších 234 maloobchodních prodejen zaváží ze svého modernizovaného skladu. V ZKD berou ohled i na individuální potřeby jako třeba catering na poutě, hasičské zábavy apod., podobně jako americká společnost Whole Foods. Primární jsou hodnoty soudržnosti, zdraví, komunity. Zisk je pro ně, stejně jako pro nás, vedlejším efektem zodpovědného podnikání.

„Sofistikovaný systém řízení zásob nás
odlišuje od individuální konkurence.“
– Ing. Pavel Lőffelmann, ekonomický ředitel
a místopředseda družstva

Naše spolupráce se Západočeským konzumním družstvem (ZKD) – COOP začala v roce 2009 návrhem a realizací modernizace velkoobchodního skladu, který jsme dostali do stavu odpovídajícího standardům 21. století. Tím jsme nejenom výrazně zlepšili parametry typu produktivita nebo nákladovost, ale díky navázaným procesům jsme družstvu umožnili pružně reagovat na individuální poptávky prodejen spojené například s poutí či hasičskou zábavou v té či oné obci.

,,COOP se snaží být dobrým sousedem. Vytvářet
hodnotnou práci pro místní lidi a mít nadšené
zákazníky. Díky Logiu to všechno
můžeme dělat efektivněji.“
– Ing. Pavel Lőffelmann, ekonomický ředitel
a místopředseda družstva

ZKD se mimo jiné účastní plánování promoakcí v rámci řetězců TUTY, Diskont a TIP i nezařazených prodejen. Portfolio akcí obsahuje jak dlouhodobě plánované sezónní akce, u nichž je nutné vyjednávat dopředu v řádu několika měsíců, tak i pravidelné měsíční, případně i 14denní akce, které se plánují zhruba s měsíčním předstihem. Výjimkou však nejsou ani týdenní nebo jednorázové akce, které lze zrealizovat s předstihem 1 až 2 týdnů. Díky individuální poptávce na zásobení akcí roste i sortiment nezvyklého zboží.

„I přes tyto výsledky se nedomníváme,
že bychom plně vyčerpali potenciál,
který má systém Planning Wizard.“
– Ing. Pavel Lőffelmann, ekonomický ředitel
a místopředseda družstva

Následkem toho ZKD začalo řešit problém dostupnosti širokého sortimentu zboží, které jejich zákazníci denně vyžadují. V roce 2010 zaznamenal výkon družstva 10% pokles. Bylo jasné, že tento stav není udržitelný a je potřeba pokračovat v trendu rozšiřování nabídky pro zákazníky a zároveň pracovat s omezenými finančními zdroji.

A tak jsme v roce 2010 do ERP systému firmy zapojili náš plánovací software Planning Wizard, který umožňuje řídit zásoby všech jejich prodejen a skladů v závislosti na denním vývoji poptávky zákazníků. V těchto zásobách jsme nalezli zbytečně vázaný kapitál, který družstvo ihned využilo ke zvýšení počtu nabízených položek.

Spolupráce stále pokračuje a momentálně se snažíme zlepšit běh dodavatelského řetězce čerstvého chlazeného zboží.

Použité metody a služby

COOP ZKD Sušice

Přínosy

  • Snížení poklesu obrátky zásob při současném nárůstu obratu
  • Přesná predikce vlivu promoakcí na poptávku
  • Snížení provozních nákladů modernizovaného skladu
  • Zvýšení využitelné kapacity a produktivity modernizovaného skladu

Použité metody a služby

Případové studie