Viscofan

Bonavita: Od návrhu layoutu budoucího skladu ke kalkulaci variant outsourcingu


Náš dlouhodobý zákazník Bonavita nás v létě 2017 oslovil s poptávkou konzultace k návrhu vnitřního uspořádání nově plánovaného centrálního skladu v areálu svého výrobního závodu. Společnost Bonavita je přední českou potravinářskou firmou, zabývající se výrobou a prodejem výrobků racionální výživy. Bonavita využívá pro plánování zásob software Planning Wizzard od společnosti Logio a má tedy své zásoby pod kontrolou.

Analýza

V rámci prohlídek stávajících prostor společnosti jsme postupně poznali všechny prostory, kde se pohybuje zboží od ukončení výrobního procesu do finální nakládky na vozidlo k zákazníkovi/distributorovi. V rámci prohlídky byly zanalyzovány důležité procesy spojené zejména s příjmem, vychystáváním a výdejem v stávajícím skladu. Prvotní analýza historických dat potvrdila nedostatečné kapacity stávajícího skladu zejména v období „sezóny“. V rámci diskuze jsme byli rovněž seznámeni s architektonickým návrhem nového skladu a plány celkového rozvoje areálu výrobního závodu. Vedení Bonavity nám nastínilo parametry budoucího vývoje tržeb a zásob a byly stanoveny základní požadavky na budoucí provoz. V závěru analýzy budoucích potřeb jsme si se zákazníkem odsouhlasili námi kalkulované současné a budoucí skladovací potřeby a potřebné kapacity toků v novém centrálním skladu.

Návrh skladu

Od architekta jsme obdrželi již detailní návrh plánované budovy budoucího skladu. Zákazník měl odhadovanou kapacitu skladu ve třech různých konfiguracích, ale bez započítání manipulačních a procesních ploch. Náš první návrh zahrnoval využití skladování v klasických regálech pomocí retraku, systémových zakladačů a kombinace se spádovým regálem. Vzhledem k rychlé obrátce zboží jsme zavrhli možnost využití posuvného regálu. Navíc vzhledem k velikosti skladu, se varianta s hustějším uskladněním (zakladače) nejevila jako efektivní jak z kapacitního, tak ekonomického pohledu.

Ani jedna z variant však nesplňovala odsouhlasené potřebné kapacity. Očekávání zákazníka z kapacitního pohledu nebylo naplněno, jelikož vycházelo z architektonického návrhu bez započtení výšky palet, ploch pro picking, uličky pro pohyb manipulační techniky, vykládkové a nakládkové zóny. Během druhého kontrolního dne jsme na základě těchto zjištění začali uvažovat nad novými variantami. Varianty byly tři, výstavba nového skladu s několika úpravami včetně zvýšení objektu a dvě varianty částečného outsourcingu (domácí trh, export).

Ekonomická návratnost výstavby – nové varianty

Vytvořili jsme nákladový model pro tyto tři varianty s výhledem na 10 let. Návratnost výstavby nového skladu se pro různé scénáře (cena outsourcingu, lidské práce) pohybovala 5-7 let, což vzhledem k nedostatečné kapacitě nového skladu za 4-5 let vedlo k doporučení nestavět sklad, alespoň v této formě. Z těchto variant jsme doporučili variantu outsourcingu exportu, která jediná splňovala všechny požadavky.

Na závěr jsme ještě připravili hrubou myšlenku další varianty, a to přístavby nového skladu ke stávajícímu skladu, to by vyřešilo jak kapacitní problémy, tak náklady na stěhování. Tuto variantu si převzal architekt na zpracování možností umístění v areálu.

Skvěle se ukázalo, že při řešení projektů se díváme na věci s nadhledem a zákazníkům otevřeně komunikujeme a navrhujeme to nejlepší řešení vzhledem k jejich opravdovým potřebám.

Použité metody a služby

Bonavita

Hlavní přínosy:

  • Připraveny 3 varianty ekonomické návratnosti
  • Řešení na míru pro opravdové potřeby zákazníka
  • Ušetřené peníze investovány do rozšíření výroby

Použité metody a služby

Případové studie