Avtovaz

Avtovaz: „Co můžeš opravit dnes, nenechávej na zítra.“


AvtoVAZ je největší automobilkou v Rusku. Zaměstnává 52 tisíc lidí a její vozy značky Lada jsou nejprodávanějšími automobily na tuzemském trhu. Výroba probíhá v továrnách v Togliatti a v Izhevsku. Nyní firma přichází s novými modely Lada Vesta a Lada XRAY.

Audit údržby

K rozhodnutí AvtoVAZu provést ve své dceřiné společnosti United Automobile Group (UAG) audit údržby vedla série neplánovaných výpadků výroby. Kromě výroby staršího modelu Lada Granta zajišťuje UAG ve své továrně v Izhevsku právě výrobu nového modelu Lada Vesta. Naším zadáním bylo zjistit, proč se údržbě nedaří plnit svou roli, a navrhnout opatření, která zajistí plynulost výroby. Zejména najít způsob, jak zabránit prostojům a uvolnit personální zdroje na preventivní údržbu.

A zase ta lakovna

Hlavní problém spočíval v poruchovosti klíčových výrobních zařízení. Časté odstávky snižovaly výrobní kapacitu a iževské továrně se nedařilo plnit výrobní plán. Nejslabším článkem řetězu byla lakovna, kritické úzké místo v celém výrobním procesu.

Narazili jsme na známý problém řady automobilek: každý vyrobený automobil totiž musí lakovnou projít. Když se lakovna zastaví, stojí celá továrna.

Mapujeme terén: 92 otázek a 10 oblastí

Analýza systému údržby trvala 5 týdnů. Její podstatnou část tvořily strukturované rozhovory s klíčovými zástupci sekce údržby. Pomocí 92 otázek naší metodiky jsme pokryli 10 oblastí systému údržby a managementu majetku. Kromě rozhovorů a sběru dat jsme přímo na místě monitorovali také procesy údržby.

Nulová prevence = zakopaný pes

Ukázalo se, že údržba byla jak finančně, tak kapacitně značně poddimenzovaná. Posílit potřebovaly zejména oblasti lidských zdrojů, řízení náhradních dílů a materiálů, podpora procesů údržby informačním systémem a samotná preventivní údržba.

Nedostatek personálu, chybějící náhradní díly a jejich opožděné dodávky vedly postupně k tomu, že se údržba zaměřila pouze na opravy poruch - na korektivní údržbu. Místo prevence se hasily požáry.

Tento přístup je samozřejmě mnohem nákladnější - když nastane porucha, provoz se musí zastavit a dojde ke ztrátě. Závažnost neřešených problémů se navíc zvyšuje a spolehlivost zařízení klesá. Oproti tomu preventivní údržba probíhá ve vyhrazeném nevýrobním čase a provoz nenarušuje. Smyslem preventivní údržby je totiž poruchám předcházet.

22 doporučení

Na základě našich zjištění jsme navrhli celkem 22 konkrétních doporučení zaměřených na zvýšení efektivity údržby - mimo jiné:

 • Určit klíčová zařízení a podle nich nastavit priority údržby
 • Změnit organizaci údržby – rozlišovat mezi kvalifikovanou a nekvalifikovanou prací tak, aby se nejzkušenější experti údržby nezdržovali jednoduchými úkoly.
 • Identifikovat kritické náhradní díly a zajistit jejich dostupnost na skladě.
 • Revidovat zásoby náhradních dílů, zbavit se zastaralých a nepotřebných kusů.
 • Zkrátit interní i externí doby dodáníobjednaných náhradních dílů
 • Uzavřít rámcové smlouvy s velkými dodavateli náhradních dílů, tím odpadne nutnost tendrovat každý jednotlivý nákup a zkrátí se doba potřebná k zajištění náhradních dílů .
 • Zvýšit poměr preventivní údržby vůči údržbě korektivní, a tím předcházet poruchám a zbytečným prostojům.

Jsme efektivní a neplýtváme zdroji

Navržená opatření vedou nejen ke zvýšení efektivity údržby (děláme to, co je důležité), ale také ke zvýšení účinnosti procesů údržby (údržba bez plýtvání). Obě cesty směřují ke snížení výrobních nákladů:

4 kritické oblasti, 4 projekty

Výsledkem naší analýzy jsou čtyři projekty zaměřené na řešení klíčových problémů. Dotýkají se čtyř kritických oblastí: zlepšení organizace údržby, outsourcingu údržby, zlepšení dodávek náhradních dílů a optimalizace náhradních dílů a zařízení.

Díky podpoře týmu Logia se tak nedávno podařilo v továrnách Avtovazu v rekordním čase spustit výrobu nových modelů Lada Vesta a Xray.

„Šetřit na preventivní údržbě znamená půjčovat si peníze z budoucnosti - a to za vysoký úrok.
– Tomáš Hladík, Logio senior konzultant

Použité metody a služby

Avtovaz

Hlavní přínosy:

 • Nastavení priorit údržby
 • Změna organizaci údržby
 • Zajištění dostupnosti kritických dílů
 • Revize zásoby zastaralých a nepotřebných kusů.
 • Zkrácení doby dodání náhradních dílů
 • Uzavření rámcové smlouvy s dodavateli náhradních dílů.
 • Zvýšení poměru preventivní údržby vůči údržbě korektivní.

Použité metody a služby

Případové studie